Barion Pixel
Vásárlási szerződés
 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 2. SZERZŐDŐ FELEK AZONOSÍTÁSA
 3. ÁRAK
 4. FIZETÉS
 5. A BÉCSI KÁVÉHÁZ ÉS CUKRÁSZDA KFT FELELŐSSÉGVÁLLALÁSA
 6. A MEGRENDELÓ FELELŐSSÉGVÁLLALÁSA
 7. A SZERZŐDÉS HATÁLYA
 8. PANASZKEZELÉS RENDJE
 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Bécsi Kávéház webshop a Bécsi Kávéház és Cukrászda  Kft. (9021 Győr, Arany János utca 18.; adószám: 1485371-2-08; cg.. 08-09-018362 )interneten elérhető termékkatalógusa, amely a Bécsi Kávéház és Cukrászda termékeket kínálja eladásra. A webáruházon keresztül történő elektronikus rendelésleadással a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a Bécsi Kávéház és Cukrászda Kft. és a termékeit megrendelő (továbbiakban: megrendelő) között. A vásárlási szerződést a Bécsi Kávéház és Cukrászda Kft. írásban megkötött szerződésnek tekinti, amelyet külön rendelésszámon iktat, és a megrendelés teljesítésétől számított egy évig tárol. A megrendelő a rendelés leadásának véglegesítésével egyben elfogadja a jelen vásárlási szerződés feltételeit is.

A Bécsi Kávéház és Cukrászda Kft. kijelenti, hogy mind a webshop működtetéséhez, mind a termékek értékesítéséhez, mind pedig a kiszállítási tevékenység végzéséhez az előírt szakhatósági engedélyekkel rendelkezik.

 1. SZERZŐDŐ FELEK AZONOSÍTÁSA

A vásárlási szerződés a Bécsi Kávéház és Cukrászda Kft., mint eladó, és a megrendelő, mint vevő között jön létre. A Bécsi Kávéház és Cukrászda Kft csak a www.becsikh.hu oldalon, a cég logójával és adataival jól felismerhetően azonosított internetes katalóguson keresztül leadott rendelésekért felel. A megrendelő a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait, amelyeket minden egyes rendelés leadásánál lehetősége van módosítani. A Bécsi Kávéház és Cukrászda Kft ennek megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. A hibás vagy valótlan adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a megrendelőt terheli. A Bécsi Kávéház és Cukrászda Kft. a nyilvánvalóan valótlan vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén a megrendelő legitimitását jogosult ellenőrizni.

 1. ÁRAK

A terméklistában és a termékek adatlapján feltüntetett ár az adott termék végső fogyasztói ára, amelynek érvényessége kizárólag az adott megjelenés időpontjára vonatkozik. Amennyiben a megrendelő megrendelést ad le egy termékre, úgy a Bécsi Kávéház és Cukrászda Kft . kötelezi magát, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes végső fogyasztói áron szállítja ki és/vagy adja át a megrendelőnek. Ezt az árat a megrendelésre küldött visszaigazolás tartalmazza.

Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak.

4.FIZETÉS

 • Vásárlás esetén a Megrendelő banki átutalás, készpénzes fizetésvagy online bankkártyás fizetéssel történő fizetési lehetőségek közül választhat. A fizetés módját a Megrendelő a rendelés elküldésekor adja meg. A Megrendelőnek a fizetési mód megváltoztatására a rendelés elküldését követően, a csomag feladásáig áll módjában, melyről kizárólag e-mailben kell értesítenie az Eladót.
 • Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
 1. A Bécsi Kávéház és Cukrászda FELELŐSSÉGVÁLLALÁSA

A Bécsi Kávéház és Cukrászda Kft vállalja, hogy a vásárlási szerződésben leírtakat magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesüléséért minden tőle telhetőt elkövet. Megrendelő a megrendelés leadásával egyben azt is kijelenti, hogy a vásárlási szerződés feltételeit ismeri, elfogadja, és betartani vállalja. Ennek megrendelő általi megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, melyért a megrendelő helyt állni köteles.

 1. A MEGRENDELŐ FELELŐSSÉGVÁLLALÁSA

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. Megrendelő vállalja, hogy az általa véglegesített rendelésekben megrendelt terméket – az általa előzetesen választott szállítási és fizetési feltételeknek megfelelően – átveszi és az ellenértékét kifizeti. Amennyiben a termék kiadása a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő károkat a megrendelő köteles megtéríteni a Bécsi Kávéház és Cukrászda Kft számára.

 1. A SZERZŐDÉS HATÁLYA

Az egyedi szerződés, egy konkrét termékre vonatkozóan a megrendelés Bécsi Kávéház és Cukrászda Kft általi jóváhagyásával (visszaigazolás kiküldése) lép hatályba, és a termék ellenértékének a kifizetésével, ill. a termék megrendelő részére való átadásával zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg a felek összes egymással szembeni követelése maradéktalanul teljesedésbe nem megy. Minden érvényes rendelés rendelésazonosító-számot (rendelésszámot) kap, melyet a megrendelő által megadott címre küldött rendelés visszaigazoló e-mailben közöl. Csak a rendelésazonosítóval rendelkező megrendelés érvényes! A megrendelést a Bécsi Kávéház és Cukrászda Kft a megrendelés leadását követően legfeljebb 48 órán belül igazolja vissza. Amennyiben a megrendelést 48 órán belül a Bécsi Kávéház és Cukrászda Kft. nem igazolja vissza, úgy a megrendelő az ajánlati kötöttsége alól mentesül. A megrendelő jogosult a megrendelés jóváhagyása után, de még a megrendelt áru kiszállításának megkezdése előtt a szerződéstől díjmentesen elállni. Az elállást írásban, a rendelésazonosító-szám megjelölésével kell az rendeles.becsikavehaz@gmail.com címre eljuttatni. Az elállás akkor érvényes, ha azt a Bécsi Kávéház és Cukrászda Kft. egy elfogadó nyilatkozattal visszaigazolta.

 1. PANASZKEZELÉS RENDJE

A c Bécsi Kávéház és Cukrászda Kft célja, hogy a megrendeléseket megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítse. Amennyiben a megrendelőnek mégis panasza keletkezik a vásárlási szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a rendeles.becsikavehaz@gmail.com e-mail címen, vagy postai levél (Bécsi Kávéház és Cukrászda Kft. 9021 Győr, Arany János utca 18.) útján is közölheti. A Bécsi Kávéház és Cukrászda Kft. a panaszt legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja a panaszos megrendelőt a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a rendelkezésére. A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a 2001. évi CVIII. Tv. továbbá a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók. Jogvita esetén a Győri Járásbíróság illetékes kizárólagosan.

A jelen Vásárlási szerződéssel együtt alkalmazandó a Bécsi Kávéház és Cukrászda Kft.  ÁSZF-e is.  Amennyiben a Vásárlási szerződés és az ÁSZF rendelkezései között ellentmondás mutatkozna, úgy a vásárlási szerződés rendelkezési az elsődlegesek. A Vásárlási szerződés kizárólag a Bécsi Kávéház és Cukrászda Kft tevékenységére, az általa tett jognyilatkozatokra és az általa létrehozott jogügyletekre alkalmazható.